Pamětihodnost v Mnichovicích


Vítejte na našem webu

    Ocitli jste se na stánkách webu Zittův mlýn. Tento objekt se nachází uprosřed českého středohoří, dle mapy vzato dvacetpět kilometrů od centra Prahy /od sochy sv. Václava/, v malebném městečku Mnichovice. Zde se dosud cítí domovem mnichovičtí potomci mlynářského rodu ZITTOVOVÝCH, ale i rodina Dražilova ze Všestar, potažmo Jiří, nejstarší syn Marie, rozené Zittové, jedinné dcery posledního mlynáře pana otce Ladislava.


    Náš rod pochází po meči ze severní Italie. Zittové byli takzvanými krajánky, neboli cestovateli mezi mlýny. Jeden náš předek, ať  děda, praděda nebo prapraděda si našel novou živnost v Mnichovicích čp.69 a zde posléze založil novou větev svého rodu. Už od předminulého století se tady natrvalo usadil a stal se váženým panem mlynářem.


Maminka s manželkou správce těchto WWW stránek